11/08/2022 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Tổng Trì tự phù đồ
登總持寺浮圖

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2012 08:52

 

Nguyên tác

半空躋寶塔,
晴望盡京華。
竹繞渭川遍,
山連上苑斜。
四門開帝宅,
阡陌俯人家。
累劫從初地,
為童憶聚沙。
一窺功德見,
彌益道心加。
坐覺諸天近,
空香送落花。

Phiên âm

Bán không tê bảo tháp,
Tình vọng tận kinh hoa.
Trúc nhiễu vị xuyên biến,
Sơn liên thượng uyển tà.
Tứ môn khai đế trạch,
Thiên mạch phủ nhân gia.
Luỹ kiếp tùng sơ địa,
Vi đồng ức tụ sa.
Nhất khuy công đức kiến,
Di ích đạo tâm gia.
Toạ giác chư thiên cận,
Không hương tống lạc hoa.

Bản dịch của Thông Thiền

Lên tháp cao nhìn xuống
Thấy kinh đô phồn hoa
Trúc dọc bờ sông Vị
Thượng uyển đến nơi xa
Quanh thành dinh thự đẹp
Bờ ruộng lều nông gia
Nhiều kiếp từ sơ địa
Đắp cát thành tháp toà
Kiến tính, công đức hiện
Tinh tấn, Phật không xa
Chư thiên gần, ta biết
Không trung rải hương hoa
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Đăng Tổng Trì tự phù đồ