24/09/2021 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Tống Chi Vấn
答宋之問

Tác giả: Tư Mã Thừa Trinh - 司馬承禎

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 09:18

 

Nguyên tác

時既暮兮節欲春,
山林寂兮懷幽人。
登奇峰兮望白雲,
悵緬邈兮象欲紛。
白雲悠悠去不返,
寒風颼颼吹日晚。
不見其人誰與言,
歸坐彈琴思逾遠。

Phiên âm

Thời ký mộ hề tiết dục xuân,
Sơn lâm tịch hề hoài u nhân.
Đăng kỳ phong hề vọng bạch vân,
Trướng miếu mạo hề tượng úc phân.
Bạch vân du du khứ bất phản,
Hàn phong sưu sưu xuy nhật vãn.
Bất kiến kỳ nhân thuỳ dữ ngôn,
Quy lai đàn cầm tứ dao viễn.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Năm đã tàn chừ tiết sắp xuân,
Núi rừng vắng chừ trông cố nhân.
Lên đỉnh cao chừ nhìn mây trắng,
Ngắm chốn xa chừ như chuyển vần.
Mây trắng mênh mông không trở lại,
Gió reo vi vút thổi ngày xế.
Tri âm không gặp nói cùng ai,
Trỗi khúc đàn xa gởi ý ấy.
Tống Chi Vấn có bài "Đông tiêu dẫn tặng Thừa Trinh" (Đêm đông ngâm thơ nhân tặng Thừa Trinh) tặng đạo sĩ Tư Mã Thừa Trinh, bài thơ này đáp lại bài đó của Tống Chi Vấn. Thừa Trinh là nhân vật nhờ đạo học mà nổi danh chứ không phải là hạng đạo sĩ đem pháp thuật mà cầu lợi, triều đình gọi thì ra, cho thì về, không tự tiến thân ở cung đình, không cầu giao du với khanh tướng, lối xuất xử tiến thoái "hoà nhi bất đồng" với thế tục ấy đủ cho thấy ông là một bậc cao nhân. Tới như hai câu cuối "Tri âm không gặp nói cùng ai, Trỗi khúc đàn xa gởi ý ấy" trong bài thơ nói trên thì lời hoà ý sâu, khí tĩnh tứ dài, bình đạm mà hơn đời, ung dung mà thoát tục còn bộc lộ thêm một phong tư tài sĩ. Lý Bạch có lần gặp Thừa Trinh ở Kim Lăng, được Thừa Trinh khen là có tiên phong đạo cốt, có thể phóng tinh thần rong chơi trong trời đất, Bạch có làm bài "Đại bằng phú" ghi lại.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Thừa Trinh » Đáp Tống Chi Vấn