03/12/2021 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái tác
出塞作

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/04/2017 21:38

 

Nguyên tác

居延城外獵天驕,
白草連天野火曉。
暮雲空磧時驅馬,
秋日平原好射雕。
護羌校尉朝乘障,
破虜將軍夜渡遼。
玉靶角弓珠勒馬,
漢家將賜霍嫖姚。

Phiên âm

Cư Diên[1] thành ngoại lạp thiên kiêu[2],
Bạch thảo liên thiên dã hoả thiêu.
Mộ vân không thích thời khu mã,
Thu nhật bình nguyên hảo xạ điêu.
Hộ Khương hiệu uý triêu thừa chướng,
Phá lỗ tướng quân dạ độ liêu.
Ngọc bá giác cung châu lặc mã,
Hán gia tướng tứ Hoắc phiêu diêu.

Dịch nghĩa

Săn đuổi rợ thiên kiêu bên ngoài thành Cư Diên,
Cỏ trắng bao la tới chân trời bị lửa đồng thiêu đốt.
Đôi khi phóng ngựa chơi sa mạc dưới trời mây vào buổi chiều,
Ngày thu còn đi bắn diều hâu trên đồng cỏ bằng phẳng.
Quan hiệu uý đề phòng người Khương ban ngày cho làm chướng ngại vật,
Tướng quân giết giặc ban đêm vào sâu trong đất địch.
Dây cương cẩn ngọc, tù và, cung, dàm đầu ngựa nạm hạt châu,
Là những thứ tướng Hoắc Khứ Bệnh nhà Hán nhận khi thăng chức phiêu diêu tướng quân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài thành Cư hăng săn đuổi rợ
Cỏ bao la bị lửa đồng thiêu
Phóng chơi sa mạc buổi chiều
Ngày thu đồng cỏ bắn nhiều kên kên
Quan hiệu phòng người Khương dựng chướng
Đánh ban đêm việc tướng giết thù
Cương vàng, dàm ngọc, tù và
Tướng quân họ Hoắc nhận đồ vua ban.
Tác giả làm bài này khoảng năm 737 khi ông đang làm lại bộ lang trung trong triều, được lệnh đi sứ Lương Châu. Trước cảnh quan tái, ông đối cảnh sinh tình.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Tên quan ải trong Lương Châu, nay trong huyện Ngạch Tế Nạp Kỳ, tỉnh Cam Túc.
[2] Dân tộc ít người ở biên giới Trung Hoa tự xưng như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Xuất tái tác