18/10/2021 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn về nguồn đào

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2015 07:43

 

Ai người về lại nguồn đào
Gởi rằng Lưu Nguyễn đã vào nhân gian
Non xanh cửa động hoa vàng
Bóng trăng thơ thẩn để ngàn năm trôi
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Nhắn về nguồn đào