05/12/2022 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 8
夔州歌十絕句其八

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 10:24

 

Nguyên tác

憶昔咸陽都市合,
山水之圖張賣時。
巫峽曾經寶屏見,
楚宮猶對碧峰疑。

Phiên âm

Ức tích Hàm Dương[1] đô thị hợp,
Sơn thuỷ chi đồ trương mại thì.
Vu Giáp tằng kinh bảo bình kiến,
Sở cung do đối bích phong nghi.

Dịch nghĩa

Nhớ xưa tại Hàm Dương là nơi thị tứ,
Lúc đó những bức tranh non nước bày ra bán.
Vu giáp lúc đó từng trải qua như bức chắn,
Cung nước Sở vừa ngay chỏm núi xanh.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhớ xưa Hàm Dương nơi đô hội,
Bức tranh sơn thuỷ bày bán đầy.
Vu giáp từng là lá chắn quý,
Núi biếc, cung Sở thẳng băng ngay.
(Năm 766)

[1] Kinh đô thời Tần, đời Đường là Trường An, nay là Tây An, Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 8