22/07/2024 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 4
塞下曲其四

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 06:15

 

Nguyên tác

野幕蔽瓊筵,
羌戎賀勞旋。
醉和金甲舞,
雷鼓動山川。

Phiên âm

Dã mạc tế quỳnh diên,
Khương nhung hạ lạo tuyền.
Tuý hoà kim giáp vũ,
Lôi cổ động sơn xuyên.

Dịch nghĩa

Ngoài hoang dã bày đầy những thức trân quý
Chúc mừng chiến công đuổi rợ Khương Nhung
Say xong để nguyên áo giáp nhảy múa
Tiếng trống vang dậy cả sông núi

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mở yến tiệc trên đồng
Mừng tan giặc lập công
Rượu say mang giáp múa
Tiếng trống rộn non sông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Tái hạ khúc kỳ 4