22/10/2021 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốn cơn gió
Four winds

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/07/2021 05:40

 

Nguyên tác

“Four winds blowing thro’ the sky,
You have seen poor maidens die,
Tell me then what I shall do
That my lover may be true.”
Said the wind from out the south,
“Lay no kiss upon his mouth,”
And the wind from out the west,
“Wound the heart within his breast,”
And the wind from out the east,
“Send him empty from the feast,”
And the wind from out the north,
“In the tempest thrust him forth,
When thou art more cruel than he,
Then will Love be kind to thee.”

Bản dịch của Minh Sơn Lê

“Bốn cơn gió thổi qua bầu trời,
Tội thay trinh nữ đã chết rồi,
Cho tôi biết sẽ làm gì nữa
Lẽ nào. Đó chính người yêu tôi.”
Bảo rằng ngọn gió từ phương nam,
“Đừng hôn lên môi miệng của chàng,”
Và gió từ hướng tây thổi đến,
“Là vết tim đau ở ngực chàng,”
Còn gió mà từ bên phía đông,
“Gửi cho chàng buổi tiệc trống không,”
Và gió thổi qua từ phương bắc,
“Đem bão đưa chàng vào hư không,
Khi anh tàn tệ hơn người ấy,
Rồi nghĩa yêu thương sẽ đẹp lòng.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Bốn cơn gió