09/08/2020 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẩn mạch
診脈

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 11:23

 

Nguyên tác

診脈休論煩悶多,
鄒公良劑要調和。
若言煩悶無休歇,
只恐重招煩悶加。

Phiên âm

Chẩn mạch hưu luân phiền muộn đa,
Trâu công lương tễ yếu điều hoà.
Nhược ngôn phiền muộn vô hưu yết,
Chỉ khủng trùng chiêu phiền muộn gia.

Dịch nghĩa

Xem mạch chớ nói phiền muộn nhiều,
Tễ thuốc hay của Trâu công hãy điều hoà cho tốt.
Nếu bảo nỗi phiền muộn không bao giờ dứt được,
Thì chỉ sợ càng khiến cho sự phiền muộn tăng thêm mà thôi.

Bản dịch của Cao Huy Giu

Xem mạch đừng nên nói muộn phiền,
Trâu công hãy liệu thuốc cho yên.
Bảo rằng phiền muộn không sao dứt,
Chỉ sợ càng tăng phiền muộn lên.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Chẩn mạch