09/02/2023 07:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Giác Lâm Viên Quang thiền sư
贈覺林圓光禪師

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2018 17:20

 

Nguyên tác

憶昔太平時,
鹿洞方盛美。
釋迦教興崇,
林外祖富貴。
我爲燒香僮,
師作持戒士。
雖外分青黄,
若默契心志。
風塵識良朋,
世界入餓鬼。
萍梗任浮沈,
泡影等生死。
奄四十餘年,
恍瞬息間事。
西郊適閒行,
山門偶相値。
我協辨鎮公,
師大和尚位。
執手擬夢魂,
談心雜驚悸。
往事何足論,
大道合如是。

Phiên âm

Ức tích thái bình thì,
Lộc Động phương thịnh mỹ.
Thích Ca giáo hưng sùng,
Lâm ngoại tổ phú quý.
Ngã vi thiêu hương đồng,
Sư tác trì giới sĩ.
Tuy ngoại phân thanh hoàng,
Nhược mặc khế tâm chí.
Phong trần thức lương bằng,
Thế giới nhập ngạ quỷ.
Bình ngạnh nhiệm phù trầm,
Bào ảnh đẳng sinh tử.
Yểm tứ thập dư niên,
Hoảng thuấn tức gian sự.
Tây giao thích nhàn hành,
Sơn môn ngẫu tương trị.
Ngã Hiệp biện trấn công,
Sư Đại hoà thượng vị.
Chấp thủ nghĩ mộng hồn,
Đàm tâm tạp kinh quý.
Vãng sự hà túc luân (luận),
Đại đạo hợp như thị.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nhớ thuở thái bình xưa
Đồng Nai vừa thịnh mỹ
Đạo Thích được tôn sùng
Nhà ngoại còn phú quý
Ta làm trẻ dâng hương
Sư là người giữ giới
Áo tuy chia xanh vàng
Lòng vẫn chung ý khí
Bạn giỏi xót phong trần
Quỷ đói ngập thế giới
Bọt nước chuyện mất còn
Bèo hoang phận chìm nổi
Trải hơn bốn mươi năm
Mà như không mấy đổi
Đồng tây rảnh dạo quanh
Cửa núi chợt gặp lại
Ta Hiệp trấn thành này
Sư Hoà thượng ngôi ấy
Cầm tay tựa mơ mòng
Mở lòng còn run rẩy
Chuyện xưa nói làm gì
Đạo lớn thảy như vậy
Bài thơ được Nguyễn Liên Phong in trong Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca, không thấy ghi đầu đề, được chép từ nguyên bản thủ bút (nay không còn) của tác giả lưu giữ tại chùa Giác Lâm (nay ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), không có trong Cấn Trai thi tập.

Lạc khoản: “Khâm sai Lại bộ Thượng thư hành Gia Định thành Hiệp Tổng trấn sự An Toàn hầu Trịnh Cấn Trai đề” 欽差吏部尚書行嘉定城協總鎮事安全侯鄭艮齋題.

Trịnh Hoài Đức và sư Viên Quang vốn là bạn bè. Theo thông tin từ một nguồn khác, bài thơ được Trịnh Hoài Đức tặng khi hai người gặp nhau ở chùa Tập Phúc tại Biên Hoà.

Nguồn: Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca, tập 1, trang 28, Libraire Imprimeur, Saigon, 1909

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Tặng Giác Lâm Viên Quang thiền sư