11/04/2021 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài cuối cùng

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2012 15:24

 

(Viết cho Lê Thu)

Em nằm trong lá trong cây
Môi trâm anh cũ
nhạt màu tàn phai
cỏ khâu ấp ủ hình hài
chút duyên trần thế
lỡ sai hẹn rồi
Phố người
riêng một mình tôi
lẻ loi chiếc bóng
ngày trôi xuống ngày
Đã chìm giữa khói hương bay
Biết không em?
góc trời này buồn tênh
Sóng xô bờ trước gập ghềnh
Gió bờ sau thổi
thênh thênh cõi người
Che ngang một nét môi cười
thời gian
bụi, cát
héo, tươi
nổi chìm
Còn nhau đâu nữa mà tìm
Đất - khô - vàng - lạnh - qua tim - tím chiều...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Bài cuối cùng