21/10/2021 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt tịch
月夕

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 19:29

 

Nguyên tác

草下陰蟲葉上霜,
朱欗迢遰壓湖光。
兔寒蟾冷桂花白,
此夜姮娥應斷腸。

Phiên âm

Thảo hạ âm trùng diệp thượng sương,
Chu lan điều đệ áp hồ quang.
Thố hàn thiềm lãnh quế hoa bạch,
Thử dạ hằng nga ưng đoạn trường.

Dịch nghĩa

Côn trùng núp bóng dưới hoa, sương phủ trên mặt lá,
Lan can sơn son xa vời đè lên ánh nước hồ.
Thỏ lạnh, cóc giá, hoa quế trắng,
Đêm nay Hằng Nga chắc cũng buồn đứt ruột.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Dưới cỏ dế rền, lá đẫm sương
Đường son xa áp mặt hồ gương
Thố thiềm, hoa quế, lạnh lùng, trắng
Đêm ấy Hằng Nga luống đoạn trường
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Nguyệt tịch