30/06/2022 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ tuế
守歲

Tác giả: Tịch Chấn Khởi - 席振起

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 16:49

 

Nguyên tác

相邀守歲阿咸家,
蠟炬傳紅映碧紗。
三十六旬都浪過,
偏從此夜惜年華。

Phiên âm

Tương yêu thủ tuế A Hàm[1] gia,
Lạp cự truyền hồng ánh bích sa.
Tam thập lục tuần đô lãng quá,
Thiên tòng thử dạ tích niên hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà A Hàm cùng nhau thủ tuế
The lụa xanh rực ánh nến hồng
Ba sáu tuần phí theo sóng nước
Khiến đêm này tiếc mãi tuổi xanh
[1] Tức Nguyễn Hàm, người có danh tài thời Tấn, được người đời sau gọi là A Hàm, cháu Nguyễn Tịch, cả hai đều ở trong Trúc Lâm thất hiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tịch Chấn Khởi » Thủ tuế