12/04/2021 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 17

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 21:41

 

Già đà khỏi áng công danh,
Tự tại nào âu luỵ đến mình.
Nhàn được thú quê dầu nấn ná,
Nghĩ xem thế sự biếng đua tranh.
Tây Hồ[1] thuyền nổi hoa mai bạc,
Bắc Ải[2] cầm xoang vựng nguyệt thanh.
Ai hỏi làm chi vui nữa[3]?
Thưa rằng một sự làm lành.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Lâm Bô đời Tống ở ẩn cạnh Tây Hồ ở Hàng Châu, không ra làm quan, chỉ trồng mai, nuôi hạc, coi mai là vợ, hạc là con. Ông làm nhiều thơ vịnh mai.
[2] Chưa rõ điển nào.
[3] Khảo dị: “hơn nữa”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 17