18/09/2021 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm hồn tôi

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 15:30

 

Tâm hồn tôi là bình rượu nhỏ
Rót lần rót mãi xuống nàng Oanh
Không xua tay nhưng nàng đã vô tình
Hất ly rượu hồn tôi qua cửa sổ...
1941

Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Tâm hồn tôi