26/10/2021 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm quy quan xá
江亭散席循柳路吟

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/08/2010 09:14

 

Nguyên tác

春詠敢輕裁,
銜辭入半杯。
已遭江映柳,
更被雪藏梅。
寡和眞徒爾,
殷憂動即來。
從詩得何報,
惟感二毛催。

Phiên âm

Xuân vịnh cảm khinh tài,
Hàm từ nhập bán bôi.
Dĩ tao giang ánh liễu,
Cánh bị tuyết tàng mai.
Quả hòa chân đồ nhĩ,
Ân ưu động tức lai.
Tòng thi đắc hà báo,
Duy cảm nhị mao thôi.

Dịch nghĩa

Vịnh cảnh xuân nào dám cẩu thả đặt lời,
Vừa nâng chén lại vừa trầm ngâm.
Đã gặp cảnh liễu bên lòng sông,
Lại bị cảnh mai vùi trong tuyết.
Lẻ loi thật là uổng phí một đời tài năng,
Mùa xuân về mối sầu thăm thẳm về cùng.
Theo nghiệp thơ văn được kết quả gì,
Chỉ thấy tóc bạc về thôi thúc tóc đen.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Vịnh xuân nào dám vịnh bừa,
Tay nâng chén rượu ngậm lời trầm ngâm.
Gặp thời bóng liễu lòng sông,
Mai thanh bị tuyết lấp trong lạnh lùng.
Lẻ loi uổng kiếp anh hùng,
Mối sầu thăm thẳm về cùng mùa xuân.
Theo thơ nào được chuyện mừng,
Thấy chăng tóc bạc tưng bừng sinh sôi.
Bài thơ ý nói bình sinh tuy có tài năng làm thơ ngâm vịnh nhưng thân thế lại lưu lạc khốn khổ. Theo thơ nào được chuyện gì chỉ thấy trên đầu tóc bạc sinh sôi thúc giục tuổi già.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm quy quan xá