15/06/2024 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Một chiều xanh, một chiều trăng...”
“Вечером синим, вечером лунным...”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi nguyen trong tao vào 15/03/2007 20:47

 

Nguyên tác

Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным.

Неудержимо, неповторимо
Все пролетело... далече... мимо...

Сердце остыло, и выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи!

Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Một chiều xanh. Một chiều trăng
Một thuở xa xưa anh trẻ và anh đẹp

Không giữ được. Không quay lại được
Tất cả đã bay đi… bay xa… bay qua…

Cho đến lúc tim ngừng đập và mắt sầm khép lại
Ôi hạnh phúc xanh! Những đêm trăng!..
10-1925

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Một chiều xanh, một chiều trăng...”