02/02/2023 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi chùa Tây Phương

Tác giả: Nguyễn Văn Đào - 阮文桃

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2020 07:49

 

Cát Tiên tu luyện những bao giờ,
Nhớ cảnh Tây Phương dạ ngẩn ngơ.
Nhuộm vẻ tang thương mầu tượng cũ,
Phủ rêu phong vũ nét bia mờ;
Thương xuân khách lắng chuông kim cổ,
Tỉnh mộng người nghe mõ sớm trưa;
Chót vót trên non chùa với Phật,
Càng trông càng nhớ Trịnh vương xưa.
Chùa ở trên núi Câu Lậu, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, làm từ đời nhà Trịnh. Tượng Phật cổ lắm, tương truyền trước ông Cát Hồng tu tiên ở đấy.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đào » Chơi chùa Tây Phương