09/12/2021 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 16
秋浦歌其十六

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 13:19

 

Nguyên tác

秋浦田舍翁,
採魚水中宿。
妻子張白鷴,
結罝映深竹。

Phiên âm

Thu Phố Điền Xá Ông
Thái ngư thuỷ trung túc
Thê tử trương bạch nhạn
Kết đăng ánh thâm trúc.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu Phố ông Điền Xá
Rùa cá sẵn trong đầm
Vợ con căng nhạn trắng
Kết đèn sáng trúc thâm.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 16