23/05/2022 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên đỉnh Chung Nam

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2016 20:40

 

Tịnh nghiệp Đạo tràng mưa rơi rơi
Đoàn người lặng lẽ... muộn phiền vơi
Chung Nam dốc đứng dâng nguồn đạo
Hướng thượng bền tâm thoát khổ đời!
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Lên đỉnh Chung Nam