25/05/2024 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một nắm đất
한줌 흙

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2011 06:50

 

Nguyên tác

본시 평탄했을 마음 아니로다
굳이 톱질하여 산산 찢어놓았다

風景이 눈을 흘리지 못하고
사랑이 생각을 흐리지 못한다

지쳐 원망도 않고 산다

대체 내 노래는 어디로 갔느냐
가장 거룩한 것 이 눈물만

아신 마음 끝내 못 빼앗고
주린 마음 끄득 못 배불리고

어차피 몸도 피로워졌다
바삐 관에 못을 다져라

아무려나 한줌 흙이 되는구나

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Tâm hồn vốn chẳng bao giờ bình thản
Như lưỡi cưa xẻ nát cả tâm can

Phong cảnh đẹp chẳng làm mắt ngó tới
Tình yêu đương không điều khiển nổi suy tư

Lòng mệt mỏi, không hận thù, ước vọng

Bài hát tôi ca không biết đến phương nào
Chỉ nước mắt, nước mắt là tuyệt hảo

Lòng đồng cảm, cướp đi không đầu cuối
Nỗi khát thèm không thể thoả lòng cho

Thân mệt mỏi, dù thế nào vẫn thế
Hãy nhanh nhanh, đóng chặt chiếc quan tài

Thế nào rồi cũng chỉ nắm đất mà thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Một nắm đất