01/10/2022 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thư
漫書

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 15:43

 

Nguyên tác

長擬求閑未得閑,
又勞行役出秦關。
蓬人漸覺鄉音異,
卻恨鶯聲似故山。

Phiên âm

Trường nghĩ cầu nhàn vị đắc nhàn,
Hựu lao hành dịch xuất Tần quan.
Bồng nhân tiệm giác hương âm dị,
Khước hận oanh thanh tự cố sơn.

Dịch nghĩa

Đã lâu muốn có ít ngày an nhàn mà chưa được,
Lại phải dời đất Tần đi xa làm ăn.
Đi càng xa, dần nhận ra rằng thổ âm dần dần đổi khác,
Chỉ hận tiếng chim oanh thì vẫn như ở núi gần quê nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn nghỉ nhàn ít lâu chưa được
Làm ăn xa ra khỏi đất Tần
Gặp người tiếng nói lạ dần
Chỉ con oanh hót thanh âm vẫn là

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Mạn thư