05/06/2023 05:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Trương Trọng Cử thi vận kỳ 4
次張仲舉詩韻其四

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 15:36

 

Nguyên tác

雲連江上九華峰,
露沐仙家五粒松。
但使風光如畫裏,
餘生不羨五侯封。

Phiên âm

Vân liên giang thượng Cửu Hoa phong,
Lộ mộc tiên gia ngũ lạp tùng[1].
Đãn sử phong quang như hoạ lý,
Dư sinh bất tiện ngũ hầu phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây sông liền núi Cửu Hoa,
Lạp tùng sương dội ướt nhà người tiên.
Nếu đời đẹp tựa hoạ truyền,
Kiếp nầy chả thích gác Yên phong hầu.
[1] Một loại tùng có từng chùm lá năm cánh như năm mũi thoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Thứ Trương Trọng Cử thi vận kỳ 4