28/09/2022 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất lũ xuân phong
一縷春風

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2006 06:15

 

Nguyên tác

春水春池滿,
春時春草生。
春人飲春酒,
春鳥弄春聲。

Phiên âm

Xuân thuỷ xuân trì mãn,
Xuân thời xuân thảo sinh.
Xuân nhân ẩm xuân tửu,
Xuân điểu lộng xuân thanh.

Dịch nghĩa

Nuớc ngập đầy hồ xuân
Cỏ xuân nảy nở vào mùa xuân
Người xuân nhâm nhi với chén rượu xuân
Chim xuân cũng đang hót vang tiếng xuân.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nước ngập đầy hồ xuân,
Ngày xuân, xuân cỏ xuân.
Rượu xuân người xuân nhắp,
Chim xuân ca tiếng xuân!
Bài thơ này được tìm thấy viết trên một chiếc bình gốm đời Đường, tại huyện Vọng Thành, Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Nhất lũ xuân phong