03/06/2023 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 1 (Sóc phong phiêu Hồ nhạn)
遣興五首其一(朔風飄胡雁)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:24

 

Nguyên tác

朔風飄胡雁,
慘澹帶砂礫。
長林何蕭蕭,
秋草萋更碧。
北裏富熏天,
高樓夜吹笛。
焉知南鄰客,
九月猶絺綌。

Phiên âm

Sóc phong phiêu Hồ nhạn,
Thảm đạm đới sa lịch.
Trường lâm hà tiêu tiêu,
Thu thảo thê cánh bích.
Bắc lý phú huân thiên,
Cao lâu dạ xuy địch.
Yên tri nam lân khách,
Cửu nguyệt do hy khích.

Dịch nghĩa

Gió bắc đưa nhạn xứ Hồ tới,
Tả tơi vượt qua sa mạc.
Rừng rậm sao bát ngát,
Cỏ thu xanh biếc.
Xóm bắc khu giầu có,
Lầu cao đêm thổi sáo.
Biết đâu khách xóm nam,
Tháng chín còn mặc áo mỏng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió bắc thổi nhạn Hồ,
Tả tơi vượt sa mạc.
Rừng kia đằng đẵng dài,
Cỏ thu buồn xanh biếc.
Lầu cao, đêm kèn vang,
Khu nhà giầu, xóm bắc.
Nào hay kẻ xóm nam,
Áo mỏng, tháng chín mặc!
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 1 (Sóc phong phiêu Hồ nhạn)