21/10/2021 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trưa cỏ rối

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 15:08

 

Quên mất nắng đang đùa
Quên mất hồ đang động
Chật chiều anh anh anh

Ngã vào trưa công viên
Anh nghiêng dìu em nghiêng
Nhật ký yêu lần mở

Không một ai biết được
Môi thì thầm môi thơm
Hai đứa mình cỏ rối

Em lật một mặt nhớ
Chi chí toàn tên anh
Gốc cây trào ắp nhựa

Lật thêm mặt nhớ nữa
Vẫn - đầy - anh - đầy - anh
Gốc cây khô bùng lửa...
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Trưa cỏ rối