08/02/2023 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá hồn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/12/2016 05:52

 

Một trăm nghìn tôi cầm trăm nghìn dùi trống
Gõ vào trăm nghìn hồn tôi, bản ngã của tôi
Tỉnh thức thứ trần gian lăn đáy mắt

Ngày không quen sẽ gọi ta thành chiếc lá
Lay lắt về cát bụi nỗi họp tan

Em ạ!
Ai xây thú giàu - nghèo, khôn ngoan hay dại dột
Hỏi thuyền hồn rốt cuộc về đâu?

Còn lại đây một sợi tơ hư danh mỏng dánh vào quên lãng
Hãy yêu nhau như bọn con trẻ chả tính toan gì!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lá hồn