15/08/2020 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi ai đi trước kia ơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 11:23

 

Hỡi ai đi trước kia ơi,
Có lò đúc trẻ cho tôi mượn cùng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi ai đi trước kia ơi