14/08/2022 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Pháp chiếm Gia Định (1859)

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/03/2015 09:12

 

Năm Kỷ Mùi bỏ vây Đà Nẵng (1859)
Giặc theo đường kéo thẳng vào Nam
Hành quân đánh thốc Phiên An
Sài Gòn, Gia Định chúng bàn lấy luôn

Người chỉ huy là quan hộ đốc
Thấy thế giặc mỗi lúc một đông
Rút vào tử thủ bên trong
Dần dần cô thế tử vong trong thành

Giặc chiếm xong phá dinh đốt trại
Huỷ kho lương của cải đem đi
Truyền cho trung tá Berry
Đóng quân tại chỗ chỉ huy vùng này

Genouilly được thay người khác
Thiếu tướng Page uỷ thác nghị hoà
Ước thơ mười một khoản là
Cắt đất, cho phép người ta ra vào

Vua ướm hỏi: muốn hoà hay chiến?
Việc trù trừ chẳng tiến tới đâu
Đợi thư phúc đáp quá lâu
Sứ thần Pháp quốc xuống tàu ra đi

Năm Tân Dậu (1861) giặc về Gia Định
Tổng chỉ huy: tư lịnh Charner
Nam Kỳ giặc muốn lăm le
Điều nghiên kế hoạch phân chia từng người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Pháp chiếm Gia Định (1859)