28/03/2023 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo nhớ đất liền

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 10/10/2009 01:44

 

Loạn xạ én chiều bay
Bể im lìm bát ngát
Gởi lòng về trong đất
Quê mẹ dưới chân mây
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Đảo nhớ đất liền