09/12/2021 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viếng mộ bạn

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2020 08:58

 

Anh Xuân Diệu mất, tôi về không kịp để nhìn mặt bạn lần cuối cùng

Lạnh lắm trời ơi! lạnh lắm không?
Cận về không kịp, chỉ còn trông
Đất vàng một nấm hoa vừa héo
Nằm một giờ đây Diệu lạnh lùng

Năm mươi năm trước thuở ra đời
Thơ của Huy Xuân, trái kết đôi
Tình bạn Huy Xuân đời ấm áp
Tiếng ai thăm hỏi: Xuân đâu rồi?

Xuân hãy còn đây, Xuân ở đây
Xuân đi, Xuân vẫn thắm đời này
Dọc đường tiễn Diệu về an nghỉ
Muôn vạn bà con mắt lệ đầy
1 giờ sáng ngày 24-12-1985

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Viếng mộ bạn