17/06/2024 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài thôn binh hậu
淮村兵後

Tác giả: Đới Phục Cổ - 戴復古

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 31/10/2008 08:03

 

Nguyên tác

小桃無主自開花,
煙草茫茫晚帶鴉。
幾處敗垣圍故井,
向來一一是人家。

Phiên âm

Tiểu đào vô chủ tự khai hoa,
Yên thảo mang mang vãn đới nha.
Kỷ xứ bại viên vi cố tỉnh,
Hướng lai nhất nhất thị nhân gia.

Dịch nghĩa

Cây đào nhỏ không chủ tự nở hoa,
Mênh mông sương cỏ quạ sáng lượn bay.
Mấy nôi tường đổ bao quanh giếng cũ,
Trước đây thảy đều có nhà.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Cội đào vô chủ cứ ra hoa
Bóng quạ chiều bay khói cỏ mờ
Mấy bức tường xiêu vây giếng cũ
Nhà nhà đâu thấy mái nhà ta
Bài này tuyển từ Thạch Bình thi tập quyển 6, bản Tứ khố toàn thư. Thời Nam Tống, lưu vực sông Hoài là biên giới của Tống - Kim, chiến sự sảy ra liên miên cuộc sống của trăm họ bị phá hoại. Tác giả lấy một cây chồi xuân, chồi xuân không người thưởng thức làm nền cho bài thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Phục Cổ » Hoài thôn binh hậu