18/10/2021 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tặng Đỗ Phủ
戲贈杜甫

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 12:24

 

Nguyên tác

飯顆山頭逢杜甫,
頭戴笠子日卓午。
借問別來太瘦生,
總為從前作詩苦。

Phiên âm

Phạn Khoả sơn đầu phùng Đỗ Phủ,
Đầu đới lạp tử nhật trác ngọ.
Tá vấn biệt lai thái sấu sinh,
Tổng vị tòng tiền tác thi khổ.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ở đầu núi Phạn gặp Đỗ Phủ,
Nón lá đội đầu đứng giữa trưa.
Từ độ xa nhau, gầy đến thế,
Vần xoay, chắc bác khổ vì thơ.
Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Hí tặng Đỗ Phủ