19/07/2024 02:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên con đường tối thượng

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 19/09/2019 11:05

 

(Bài thi-kệ)

Tự tri: toả duyên lành cùng khắp
Giữa vầng trăng một niệm vô ngôn
Ta-người gợi sóng, nghe tức thấy
Tức lí đương nhiên, thôi nói năng…

Việc nói năng?
Phó thác ngày xuân muôn hoa nở…

Hết nghi rồi
“Chẳng dùng cầu chơn
Chỉ dứt sở kiến”
Chẳng sợ, chẳng nôn nao
Ung dung tự tỉnh…

Nếu kiếp này sinh tử còn vương
Kiếp sau nguyện sinh miền Đại Giác
Đồng hành bạn lữ Vô Sư Trí
Sự nghiệp muôn đời: Tâm Vô Sự
Cứu khổ chúng sinh - sự, vô tâm.
Thiền viện Thường Chiếu có ghi âm bài thi kệ này, ngày 26/7/1998.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Trên con đường tối thượng