09/12/2022 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 3
海浦獄中與茗園留別其三

Tác giả: Phan Khôi - 潘魁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2020 09:17

 

Nguyên tác

去矣諸公何所思,
千秋鴻貉有餘悲。
太平洋外波千頃,
吼入崑崙島上時。

Phiên âm

Khứ hĩ chư công hà sở ti (tư),
Thiên thu Hồng Lạc hữu dư bi.
Thái Bình Dương ngoại ba thiên khoảnh,
Hống nhập Côn Lôn đảo thượng thì.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Việc gì? Đi vậy hãy chư tôn?
Hồng Lạc ngàn thu lắm nỗi buồn.
Ngoài biển Thái Bình muôn lớp sóng,
Có hồi tiếng dội dậy Côn Lôn.
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 22
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Khôi » Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 3