24/09/2021 13:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưới tình

Tác giả: Vũ Thị Minh Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trăng Quê vào 12/11/2008 06:08

 

Một hôm mình vấp vào nhau
Cả đời bằng lặng bỗng đâu giật mình
Một hôm cá mắc lưới tình...
Càng quẫy càng vướng chính mình rối tinh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thị Minh Nguyệt » Lưới tình