01/10/2022 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu xuân lệnh - Giang Nam đạo trung
留春令-江南道中

Tác giả: Cao Quan Quốc - 高觀國

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2017 16:09

 

Nguyên tác

斷霞低映,
小橋流水,
一川平遠。
柳影人家起炊煙,
彷佛似,江南岸。

馬上東風吹醉面。
問此情誰管。
花裏清歌酒邊情,
問何日,
重相見。

Phiên âm

Đoạn hà đê ánh,
Tiểu kiều lưu thuỷ,
Nhất xuyên bình viễn.
Liễu ảnh nhân gia khởi xuy yên,
Phảng phật tự, Giang Nam ngạn.

Mã thượng đông phong xuy tuý diện.
Vấn thử tình thuỳ quản.
Hoa lý thanh ca tửu biên tình,
Vấn hà nhật,
Trùng tương kiến.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ráng chiều le lói,
Cầu con nước chảy,
Một dòng phẳng trải.
Trong liễu nhà dân khói cơm nổi,
Mường tượng Trường Giang một dải.

Trên ngựa mặt xuân say gió thổi.
Tình ấy ai cầm nổi.
Cạnh rượu trong hoa chuốc chén ca,
Hỏi ngày nào, ta gặp lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quan Quốc » Lưu xuân lệnh - Giang Nam đạo trung