20/01/2022 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hai con trai”
“Два хороших”

Tác giả: Ludmila Tatianicheva - Людмила Татьяничева

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2008 08:11

 

Nguyên tác

Два хороших сына у меня.
Две надежды,
Два живых огня.

Мчится время по великой трассе.
У меня -
Две юности в запасе.

Жизнь горит во мне, неугасима
У меня две вечности-
Два сына.

Bản dịch của Lê Đức Thụ

Hai con trai tôi ngoan
Hai niềm hy vọng
Hai ngọn lửa sống

Thời gian lao nhanh trên con đường lớn
Nguồn dự trữ của tôi
Đã có hai tuổi trẻ đây rồi

Cuộc đời cháy trong tôi không tắt
Tôi có những hai vĩnh cửu
Hai con trai
1960
Nguồn: Thơ trữ tình Nga - Việt, Hà Nội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ludmila Tatianicheva » “Hai con trai”