07/07/2022 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô hàng hoa bài 1

Tác giả: Nhượng Tống - Hoàng Phạm Trân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/02/2020 13:29

 

Xưa kia gió thổi hoa cười,
Bây giờ gió thổi hoa rời cánh bay.
Làm hoa biết kiếp đoạ đầy,
Thà rằng chẳng nở những ngày còn tươi.
Bài thơ này không có tiêu đề, là đề tựa ở đầu tiểu thuyết Cô hàng hoa.

Nguồn: Nhượng Tống, Cô hàng hoa, Nhật Nam thư quán dược phòng xuất bản, 1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhượng Tống » Cô hàng hoa bài 1