24/05/2024 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Chu thắng lãm

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 17/12/2022 06:46

 

Phiên âm

Đô hội kim thông cổ uất Kiềm[1],
Ba tâm phàm ảnh ngạn tiền liêm.
Nhân gia y thuỷ tà phi sạn[2],
Phật sái bàn nhai viễn lộ tiêm.
Bát cảnh giang sơn[3] hương mạch vũ,
Tam xuân[4] yên ái hoạ thuyền liêm.
Sinh bình tối hữu đăng lâm hứng,
Hướng vãn tần hào ngột tự niêm.

Dịch nghĩa

Cảnh đô hội xưa nay vẫn tập trung vào đất Kiềm sầm uất,
Bóng buồm in mặt nước, cờ hiệu hàng quán phấp phới trên bờ.
Nhà người làm sát mé nước, quán khách mọc thoai thoải,
Chùa Phật quấn quýt lối đi, mái nhọn lô nhô phía xa xa.
Tám cảnh đẹp giang sơn thêm hương sắc cho phố mưa,
Ba xuân mây khói vờn vẽ lên rèm thuyền du ngoạn.
Trong đời hay nhất là khi cảm hứng tới,
Ngọn bút về chiều lại động ý thơ.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Đất Kiềm đo hội suốt xưa nay,
Buồm lướt in sông, cờ hiệu bày.
Quán khách bờ xuôi, nhà mé nước,
Đường xa mái nhọn lối am mây.
Ba xuân sương khói, rèm thuyền vẽ,
Tám cảnh non sông mưa phố bay.
Tuyệt thú đời người khi cảm hứng,
Chiều về bút mới, tứ thơ hay!
[1] Tên gọi ngắn gọn của tỉnh Quý Châu.
[2] Theo Bắc sà nhật kỷ của Phạm Ngư Đường, phủ thành Ngô Châu một nửa nằm trên lưng núi, một nửa năm ven sông, ba mặt có nước vây bọc.
[3] Tám cảnh đẹp giang sơn, chỉ tám cảnh đẹp ở Ngô Châu. Theo Bắc sà nhật kỷ, có 8 bài thơ vịnh về các cảnh đẹp này:
1. Quế giang xuân phiếm (Mùa xuân thả thuyền trên Quế Giang).
2. Long Xuyên để trụ (Cột chống của Long Xuyên - cũng tức là Long Châu).
3. Vân Lĩnh tình hà (Non mây ráng chiều).
4. Kim Ngưu tiên độ (Trâu vàng tiên dắt qua sông).
5. Băng tỉnh tuyền lương (Giếng trong ngon ngọt).
6. Hoả Sơn tịch diệm (Lửa núi rực đêm).
7. Hạc cương phản chiếu (Đồi Hạc phản chiếu).
8. Ngục trì mông nguyệt (Trăng mờ ao sâu).
[4] Chỉ tháng cuối xuân, tức tháng 3 âm lịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Ngô Chu thắng lãm