02/02/2023 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiệp

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2009 04:06

 

Đọc bạn bè thỉnh thoảng còn gặp thơ
Tự đọc mình thơ hầu như vắng bóng
Thế là thơ hay thế là ác mộng
Sao bảo thơ sẵn lắm vẫn đang chờ

Cái mình viết lăm le tìm sâu rộng
Cứ nông choèn lóng ngóng những lơ mơ
Hay là thơ chỉ về khi trống rỗng
Hay là thơ chỉ đến lúc không ngờ

Thơ là gì có thật thơ là thơ
Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Nghiệp