13/08/2022 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp cơ thi
答姬詩

Tác giả: Lý chủ bạ - 李主簿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2014 12:09

 

Nguyên tác

偶到揚州悔到家,
親知留滯不因花。
塵侵寶鏡雖相待,
長短歸時不及瓜。

Phiên âm

Ngẫu đáo Dương Châu hối đáo gia,
Thân tri lưu trệ bất nhân hoa.
Trần xâm bảo kính tuy tương đãi,
Trường đoản quy thì bất cập qua.

Dịch nghĩa

Tình cờ đến Dương Châu, mới hối hận đến nàng mới phải,
Xin nàng hãy hiểu, ta đến trễ không phải vì mê hoa.
Ta hiểu rằng gương soi phủ bụi vì nàng chờ quá lâu,
Sớm muộn cũng sắp về thôi, nhưng không kịp ăn dưa chín đâu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lỡ đến Dương, đến em mới phải
Chẳng vì hoa trễ nải đến em
Chờ anh gương phủ bụi lem
Ngày về sớm muộn, dưa xem qua rồi
Bài thơ này được chép trong "Thi thoại tổng quy" 詩話總龜 do Nguyễn Duyệt 阮閱 đời Tống soạn. Lời dẫn viết: Lý chủ bạ chơi Quảng Lăng, qua mùa xuân vẫn chưa về, vợ ông gửi bài thơ có ý trách, ông đáp lại bằng bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý chủ bạ » Đáp cơ thi