18/07/2024 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Nguyễn Nhược Trứ cố cư hữu cảm
過阮若箸故居有感

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2010 19:18

 

Nguyên tác

絕塞駝驅血濺戈,
五湖歸計景蹉跎。
山陽苖裏無窮恨,
斜日悲風忍重過。

Phiên âm

Tuyệt tái trì khu huyết tiễn qua,
Ngũ hồ[1] quy kế cảnh sa đà.
Sơn Dương[2] địch lý vô cùng hận,
Tà nhật bi phong nhẫn trùng qua.

Dịch nghĩa

Vẫy vùng ngoài ải xa gươm dây đầy máu
Định kế lui về năm hồ mà còn dùng dằng
Tiếng sáo Sơn Dương chứa chan mối hận
Ác tà gió thảm nỡ nào qua đây

Bản dịch của Lê Thước

Nhuộm máu gương giong chốn ải xa
Năm hồ lui bước vẫn sa đà
Sơn Dương giọng sáo vô cùng giận
Gió thảm trời chiều nỡ lại qua.
Nguyễn Đàm tên chữ là Nhược Trứ là con trai đầu của Nguyễn Thuyết (Tôn Thất Thuyết) năm 1885 theo vua Hàm Nghi ra Quảng Bình. Sau việc bất thành ông Nhược Trứ vào núi tự vẫn, ông có ngôi nhà ở phía Tây thành Hạc.

Trong Nam chi tập.

[1] Cảnh núi hồ ở Trung Quốc là nơi Phạm Lãi cùng Tây Thi đến ở sau khi giúp vua Việt Vương cầu tiên diệt được vua Ngô Phù Sai.
[2] Hướng Tư đời Tấn khi đi qua nhà cũ ở Sơn Dương nghe người hàng xóm thổi sáo, nhân làm bài “Tư cựu phú” (Phú nhớ bạn cũ). Trong bài phú tả tình nhớ người cũ rất đau xót.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Quá Nguyễn Nhược Trứ cố cư hữu cảm