05/12/2020 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phương ngôn câu ví để đời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:05

 

Phương ngôn câu ví để đời,
Nhường cơm nhường áo, dễ ai nhường chồng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phương ngôn câu ví để đời