28/10/2020 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Má lúm trăng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 19/08/2016 18:30

 

Lúm đồng tiền trăng
Môi sen trăng
Mắt trăng
Thân thể trăng
Tóc vàng trăng
Và ta thành trăng từ muôn vạn kiếp
Đến chu du trần thế tối trăng tình.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Má lúm trăng