19/10/2021 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiêng tay ngửa vái Phật trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 14:55

 

Nghiêng tay ngửa vái Phật trời,
Đương cơn hoạn nạn độ người trầm luân.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghiêng tay ngửa vái Phật trời