31/03/2023 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn thượng tiểu yết
山上小歇

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:32

 

Nguyên tác

山顚理茶灶,
茶清人亦閑。
好風吹不盡,
啼鳥滿山間。

Phiên âm

Sơn điên lý trà táo,
Trà thanh nhân diệc nhàn.
Hảo phong xuy bất tận,
Đề điểu mán sơn gian.

Dịch nghĩa

Đỉnh núi bắc bếp đun trà,
Trà thanh, người cũng nhàn.
Gió mát thổi không ngớt,
Chim hót đầy trong núi.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đun bếp trà trên núi,
Trà thanh người cũng nhàn.
Gió vi vu chẳng ngớt,
Chim hót, núi ngân vang.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Sơn thượng tiểu yết