28/10/2020 16:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ lữ đình
秋夜旅亭

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2015 10:19

 

Nguyên tác

梅驛淒涼逗客程,
碧梧枝上報秋聲。
雙涵靜練江風白,
枕弄寒光海月明。
案上有懷燈一點,
樓前何處笛三更。
誰人送唱驪駒曲,
牢落煙波夢不成。

Phiên âm

Mai dịch thê lương đậu khách trình,
Bích ngô chi thượng báo thu thanh.
Song hàm tĩnh luyện giang phong bạch,
Chẩm lộng hàn quang hải nguyệt minh.
Án thượng hữu hoài đăng nhất điểm,
Lâu tiền hà xứ địch tam canh.
Thuỳ nhân tống xướng Ly Câu khúc,
Lao lạc yên ba mộng bất thành.

Bản dịch của Ngô Quang Nam

Thê lương quán trọ khách buồn tê,
Ngô đồng trút lá báo thu về.
Bên song trắng xoá dòng sông lặng,
Mép gối xanh mờ cát biển xa.
Nhung nhớ, đèn tàn lay án độc,
Mơ màng, sáo vọng giục canh ba.
Kìa đâu vắng khúc sầu ly biệt,
Giấc mộng chìm trong khói sóng nhoà.
Nguồn:
1. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 103
2. Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thu dạ lữ đình