25/01/2021 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ và em

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2021 20:01

 

Chút thơ
chút chữ
chút vần

Tặng riêng anh
một chút xuân cuối ngày

Lưng đèo
sương níu chân mây

Em
cơn sóng khát
chở đầy bão giông
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Thơ và em