18/09/2021 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù điêu cổ

Tác giả: Nguyễn Việt Chiến

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 15/02/2020 11:38

 

Lăng mộ các triều vua
Chìm dần vào hoang phế
Những ngọn gió hoang vu
Nghìn năm về mộng mị

Thời gian là người thợ
Đẽo mòn bao hư danh
Xin đá bia đừng kể
Trước cỏ rêu vô hình

Còn sót lại ánh lửa
Cháy trên phù điêu xưa
Dưới ngực trần vũ nữ
Phập phồng bao tàn tro

Hiền nhân và bạo chúa
Thành bụi đất cả rồi
Phù điêu nung từ đất
Chỉ tạc hình em thôi
Nguồn: “Trang thơ tự chọn của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến”, Trang web Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 16-9-2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Việt Chiến » Phù điêu cổ