29/06/2022 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài niệm cánh đồng

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 07/05/2012 06:51

 

Đã biết bao đêm thao thức
Cho người vô tình đi qua
Ngỡ như chạm tay lên ngực
Thấy tim nghẹn nỗi xót xa.

Mới sáng nắng sà lên trán
Mà heo may rạn mắt người
Đem tuổi đổi vài hồn chữ
Nhặt câu thơ ai đánh rơi...

Đành trở về cánh đồng cũ
Bới trong rơm rạ mùa màng
Mơ hạt thóc vàng góc khuất
Chợt tiếng gà trống gáy vang...
22-1-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Hoài niệm cánh đồng